Cercadors de normativa

Patronal catalana Cecot - Cercadors de normativa

 • Buscador de normativa del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  Per a text complet des del núm. 1 (5.12.1977) fins avui, accediu a la Base de dades del DOGC. Consulta del text complet des del núm. 3544 (2.1.2002) fins avui per la cerca simple
 • Buscador de Normativa del Butlletí Oficial de l'Estat

  Disposicions de caràcter general d'àmbit estatal, autonòmic i europeu des de 1960, i anàlisi jurídic de cada disposició.
 • Portal Jurídic de Catalunya

  El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d?informació que en faciliten la consulta.
 • Eur - Lex: Diari oficial de la Unió Europea

  L'accés al Dret de la Unió Europea
 • Oficina de Gestió Empresarial

  L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funciona com un punt de tramitació per a les empreses, donant servei a empresaris i professionals i els facilita l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració.
 • InfoNORMA

  El Servei InfoNORMA és un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la normativa legal de seguretat industrial.