• Accessibilitat

Accessibilitat

A la Cecot volem facilitar l’accés al nostre web al major nombre d’usuaris possible. Per això hem optat per un disseny accessible, sense obstacles visuals ni tecnològics.
El web de la Cecot s’està construint perquè tothom pugui percebre, entendre, navegar i interactuar amb el web, independentment de les limitacions tècniques, físiques o sensorials que tingui cadascú. El web incorpora un disseny que permet que el contingut es pugui convertir fàcilment a altres formats i es pugui visualitzar en diferents contextos d’ús, independentment dels dispositius de visualització, la velocitat de la connexió, el programari, etc.

L’objectiu és que tot el web incorpori les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació.