La comunicació externa d’una entitat es concreta, entre d’altres, en elements com la imatge corporativa amb què s’identifica i la imatge amb què la reconeixen els usuaris (logotip, papereria, documents, etc.). L’entitat ha de tenir la màxima influència possible sobre la seva imatge, i la imatge corporativa serveix per aconseguir-ho.

El manual d’identificació visual té un paper central en l’aplicació de la identitat corporativa, ja que és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la entitat Cecot. I per això el fem públic i el compartim, en part, en aquest apartat web. Perquè els col·laboradors, proveïdors i mitjans de comunicació tinguin al seu abast de manera àgil i ràpida, les eines necessàries per assolir el resultat esperat en la seva feina.