Estudis i informes

Patronal catalana Cecot - Estudis i informes

Últims estudis i informes

  • pdf 0.10 MB

    20è Observatori d'Actualitat Laboral - 2016

    Fundació Cecot Persona i Treball Publicat 13/01/17

    La Fundació Cecot Persona i Treball presenta un nou Observatori de l'Actualitat Laboral, aquest corresponent a les dades de l'any 2016.

  • pdf 0.65 MB

    Guia de la Contractació Pública Social

    Ajuntament de Barcelona Publicat 24/10/16

    La Guia de contractació pública social és una eina de transformació socioeconòmica, al servei de les persones i el bé comú, que amplia el ventall d'empreses que poden participar en els processos de licitació pública.

  • pdf 0.46 MB

    Sondeig en relació a la instrucció de control de la jornada diària dels treballadors

    Club Cecot de Recursos Humans Publicat 22/07/16

    Resultats del sondeig entre empreses associades a la patronal Cecot en relació a la instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball. La instrucció intensifica el control del compliment de la normativa relacionada amb el temps de treball a les empreses.

  • pdf 0.50 MB

    Balanç 2015 i visió econòmica 2016 en l'àmbit de la internacionalització

    Eliseu Vila, Albert Ventura i Asun Cirera, president, vicepresident i assessora del Club Internacion Publicat 14/03/16

    El Club Cecot Internacionalització resumeixen en aquest document la seva visió de la marxa de l'economia a l'àmbit estatal, europeu i mundial al llarg de l'any 2014 i les perspectives per al 2015.

Cerca d'estudis i informes