Informe de priorització d'infraestructures al Vallès Occidental

Informe de priorització d'infraestructures al Vallès Occidental

Infraestructures

Les patronals Cecot i CIESC i les Cambres de Comerç de Terrassa i Sabadell han presentat al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, l'informe de "Priorització de les infraestructures al Vallès Occidental".

02/12/08 · Cecot


El Vallès Occidental, amb prop d´un milió d´habitants i amb una elevada densitat de població (1.398 hab/km2 enfront dels 218 hab/km2 del conjunt de Catalunya) és, encara avui, un de les primeres potencies industrials a Catalunya. La comarca representa l'11% del PIB català i el 3% del PIB espanyol, no obstant ha estat mancada històricament d’infraestructures. No ha estat una comarca prioritzada, tot i tenir en compte el seu pes específic en el conjunt del país.

Davant les noves possibilitats de finançament que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya i, més concretament, de les inversions previstes en infraestructures, les entitats representants del teixit empresarial al Vallès Occidental han fet una reflexió conjunta per prioritzar les infraestructures que creuen importants al territori i, a partir d´aquí, cercar amplis consensos amb les administracions locals i agents socials i econòmics de la comarca per actuar de lobby davant l´Administració central i l'autonòmica.

L´informe pretén establir un ordre de necessitats més immediates per a l'execució de les infraestructures de comunicació previstes a la xarxa viària, la xarxa ferroviària i el sistema aeroportuari, pel seu paper cabdal i perquè estan estretament lligades en tot el procés de desenvolupament comarcal. Les infraestructures previstes es poden agrupar en dos grans blocs segons la seva incidència en el territori: generals i intermunicipals/locals.

En el grup de les generals, les entitats especifiquen les següents: Ronda del Vallès (Quart cinturó - B40); Millores en la C-58 (tram entre Sabadell i la B-40), en la B-30 i en el nus C-58/AP-7; Túnel viari d'Horta; Eliminació del peatge de la C-16 a les Fonts de Rubí; Eix ferroviari del Vallès (futur de la línia el Papiol-Mollet, transport de    mercaderies en ample europeu i AVE); Línia orbital ferroviària; Nous túnels ferroviaris d'accés a Barcelona i Potenciació de l'aeroport.

Pel que fa al grup d´intermunicipals/locals: Ronda Oest i Ronda Nord de Sabadell; Vial Est del Ripoll (tram comprès entre Can Roqueta i AP-7); Via Interpolar Sud; Tancament anella rondes de Terrassa; Línia de FFCC de la Generalitat Terrassa - Sabadell - Granollers; Connexió en tren lleuger o tramvia entre Terrassa i Sabadell; Condicionament general de la xarxa viària secundària:

- Millora del ferm i dotació de senyalització adequada en les vies més deteriorades.
- Millora de la N-150 entre Sabadell i Terrassa.
- Actuacions a la BP-1503 i modificació de l'enllaç amb l'E-9 a Rubí.
- Accessos a Rubí des de Sant Cugat.
- Estació de ferrocarrils de la Generalitat entre Rubí i les Fonts.

Podeu consultar l´informe complert aquí.