El Valor de cooperar: el benefici mutu

El Valor de cooperar: el benefici mutu

Competitivitat

Fotografia de Teresa Guix

Davant d’una nova realitat i un ambient incert és necessari que les empreses i organitzacions redefineixin la seva estratègia, en resposta al nou entorn global i a les necessitats presents i futures de la societat.

24/04/13 · Teresa Guix, coordinadora del projecte estratègiaCO


Cal identificar les tendències del mercat que ens afecten,  per tal de detectar els canvis que cal dur a terme per tenir èxit a futur.

Tanmateix els canvis actuals són tant profunds, que una empresa o organització per gran que sigui, no hi pot fer front tota sola, és necessari que col·labori i cooperi amb l’entorn i que ho tingui molt present en la seva estratègia, les seves accions i fins i tot en les seves actituds davant dels reptes que se li plantegen.

Això vol dir que si és necessari he de col·laborar o cooperar amb el meu proveïdor? Amb el meu client? Amb una empresa complementària? Amb el meu competidor? Doncs en funció dels objectius que ens marquem potser si, inclús pot ser una de les solucions millors per la meva empresa.

La forma de plantejar-nos aquestes col·laboracions o aliances és bo que formi part de l’estratègia de l’empresa, sigui sistemàtica, cercant el partner o col·laboradors idonis amb els que compartim una visió estratègica conjunta del projecte de cooperació que ens plantegem endegar.

Estem davant d’un nou canvi de paradigma? Segur. Fins ara s'ha prioritzat la competència i ara comencem a treballar amb una cultura CO (de compartir, connectar, col·laborar, cooperar)

Creiem que mitjançant la cooperació, establint col·laboracions amb altres actors: empreses, universitats,, organitzacions, free lances… és possible trobar solucions per satisfer les noves necessitats del mercat.

Cooperar és aportar, donar, ajudar i ajudar-se. És sembrar a l´hora de col·laborar amb els altres, per després recollir-ne un fruït d’una relació estable i duradora en el temps, així l’entenem.

El valor de cooperar: el benefici mutu.