Cecot Formació posa en marxa la 2ª edició del programa 30 PLUS en col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

Cecot Formació posa en marxa la 2ª edició del programa 30 PLUS en col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

Fotografia de les persones interessades en el 30 PLUS

El 30 PLUS és un programa dirigit a persones majors de 30 anys en situació d'atur i baix nivell formatiu que a Catalunya ronda les 479.000 persones.

14/02/18 · Fundació Cecot Formació


·         En els propers dies, es seleccionaran 20 persones desocupades de 30 anys o més, que obtindran un contracte laboral d’entre 6 i 9 mesos de durada.

 

·         L’objectiu és reduir l’atur d’aquest col·lectiu i evitar que esdevinguin persones desocupades de llarga durada.

 

Cecot Formació posa en marxa la segona edició del programa 30 PLUS, motivat pels bons resultats obtingut en la primera edició. Fruit de la primera edició, un total de disset persones majors de 30 anys han aconseguit un contracte laboral d’entre 6 i 9 mesos de durada, que estan desenvolupant en aquests moments en empreses associades a la Cecot.

El 30 PLUS és un programa que va néixer tenint en compte l’eix 1 del Pla de Govern 2013-2016 el qual fa referència a la “recuperació econòmica i creació d’ocupació”, que té com a principal objectiu aturar la tendència dels darrers anys del mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball i avançant en la creació d’ocupació.

El col.lectiu de les persones de més de 30 anys és el que més s’ha vist afectat per la manca de llocs de treball fruit de la crisi d’aquests darrers anys i de fet, un percentatge força elevat d’aquestes persones encara es troba avui en dia  en situació d’atur. Cal tenir present que l’atur de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.  A Catalunya, a finals del 2017 es va registrar un atur de més de 479.000 persones.

Els tècnics d’inserció alerten que si no s’efectua una ràpida intervenció es corre el risc de cronificar la seva situació d'atur, és per això que les polítiques actives d'ocupació poden facilitar l'entrada o la reincorporació d'aquestes persones aturades al mercat de treball. En aquest sentit, moltes persones de 30 anys o més que han estat expulsades del mercat de treball, en breu, podrien reincorporar-s'hi de nou i ocupar-se en sectors on anteriorment no havien treballat. Per tant, cal que s'implementin mesures destinades a augmentar la demanda de treball en èpoques de poc creixement, mitjançant programes integrals que fomentin l'ocupació i la creació de llocs de treball. I aquesta és la finalitat del Programa 30 PLUS que va dissenyar Cecot formació l’any passat i que enguany enceta la seva segona edició.

Per a participar en aquest projecte, les persones han d’estar inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades i hauran de complir els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball.

Cecot Formació seleccionarà un total de 20 persones qui rebran actuacions ocupacionals sobre:

·         Experiència professional mitjançant un contracte de treball d’un mínim de 6 mesos.

·         Orientació laboral i acompanyament durant tot el programa.

·         150 hores de formació professionalitzadora i vinculada al contracte de treball.

D’altra banda, les empreses que subscriguin contractes laborals mitjançant el 30 PLUS  es podran beneficiar d’una subvenció econòmica equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI) i  les pagues extraodrinàries durant els 6 i/o 9 mesos de contracte, proporcional a la jornada i temps treballat; contractes compatibles amb altres incentius fiscals i bonificacions a la contractació; professionals formats en relació al lloc de treball a cubrir; acompanyament durant totes les fases del programa: selecció dels candidats/es, assessorament per a la gestió i sol.licitud de la subvenció, seguiment de la persona contractada, etc.

Aquest programa té una durada d’un any i mig, finalitza el 30 d’abril de 2019 i les empreses disposen fins l’1 d’agost del 2018 per tal de subscriure contractes de treball.

Documents relacionats